Orders over $75 ship free*

Sashiko Thread

Sashiko 100m #01 White

Sashiko 100m #01 White

$6.95
Sashiko 100m #02 Off White

Sashiko 100m #02 Off White

$6.95
Sashiko 100m #03 Gold

Sashiko 100m #03 Gold

$6.95
Sashiko 100m #05 Green

Sashiko 100m #05 Green

$6.95
Sashiko 100m #07 Rose Red

Sashiko 100m #07 Rose Red

$6.95
Sashiko 100m #17 Medium Blue

Sashiko 100m #17 Medium Blue

$6.95
Sashiko 40 meter #01 White

Sashiko 40 meter #01 White

$3.29
Sashiko 40 meter #02 Off White

Sashiko 40 meter #02 Off White

$3.29
Sashiko 40 meter #03 Gold

Sashiko 40 meter #03 Gold

$3.29
Sashiko 40 meter #04 Brown

Sashiko 40 meter #04 Brown

$3.29
Sashiko 40 meter #05 Green

Sashiko 40 meter #05 Green

$3.29
Sashiko 40 meter #06 Indigo

Sashiko 40 meter #06 Indigo

$3.29
Sashiko 40 meter #07 Rose Red

Sashiko 40 meter #07 Rose Red

$3.29
Sashiko 40 meter #101 variegated rainbow

Sashiko 40 meter #101 variegated rainbow

$3.29
Sashiko 40 meter #12 Light Green

Sashiko 40 meter #12 Light Green

$3.29
Sashiko 40 meter #14 Light Orange

Sashiko 40 meter #14 Light Orange

$3.29
Sashiko 40 meter #21 - Pumpkin

Sashiko 40 meter #21 - Pumpkin

$3.29
Sashiko 40 meter #22 Dusty Pink

Sashiko 40 meter #22 Dusty Pink

$3.29
Sashiko 40 meter #23 Bright Pink

Sashiko 40 meter #23 Bright Pink

$2.99
Sashiko 40 meter #24 Fern Green

Sashiko 40 meter #24 Fern Green

$3.29
Sashiko 40 meter #25 Olive Green

Sashiko 40 meter #25 Olive Green

$3.29
Sashiko 40 meter #26 Sky Blue

Sashiko 40 meter #26 Sky Blue

$3.29
Sashiko 40 meter #27 Denim Blue

Sashiko 40 meter #27 Denim Blue

$3.29
Sashiko 40 meter #52 variegated green-white

Sashiko 40 meter #52 variegated green-white

$3.29
Sashiko 40 meter #53 variegated blue-white

Sashiko 40 meter #53 variegated blue-white

$3.29

Search